Projecten met kinderen

Je wilt een handje helpen met dagelijkse zorg of het begeleiden van kinderen bij hun huiswerk, sport en spel in een opvang of activiteitencentrum.

Weeshuis voor jongens
Dit project is bedoeld voor initiatiefnemende vrijwilligers die zelf een plan willen ontwerpen om dit jongensweeshuis een handje te helpen.  
kinderen met gehoorproblemen
School en tehuis voor kinderen met gehoorproblemen
In dit project kun jij als vrijwilliger niet alleen het verschil maken voor de 40 kinderen met gehoorproblemen, maar ook voor hun families.  
Revalidatiecentrum voor kinderen
Dit revalidatie- en rehabilitatiecentrum is op zoek naar  fysio-, ergotherapeuten en verpleegkundigen, maar ook andere vrijwilligers zijn erg welkom.
Project voor straatjongeren
Deze organisatie heeft een diversiteit aan lopende projecten waarin jij kan bijdragen aan het toekomstperspectief van verwaarloosde straatkinderen.
Project straatkinderen
Dit project haalt kinderen van de straat en zorgt voor opvoeding en structuur in hun levens. Jij kunt daarbij helpen! Type project: hulp
onderwijsstage
Opvang straatkinderen
Dit project biedt opvang voor straatkinderen en zoekt vrijwilligers die hierbij kunnen ondersteunen! Type project: hulp aan straatkinder
Naschoolse opvang voor arme kinderen
Van Engels les geven en huiswerkbegeleiding tot aan spelletjes doen en (sport)activiteiten begeleiden aan een groepje kinderen tussen de 3 en 15 jaar
Kindertehuis
Wil jij je voor een paar maanden beschikbaar stellen voor vrijwilligerswerk met kinderen, dan is dit kindertehuis een geweldige keuze!  
stage psychologie of pedagogiek kosten
Kinderclub
Vind jij het leuk om met sport, spel, muziek en andere educatieve activiteiten kinderen te begeleiden? Dan is de kinderclub iets voor jou!  
Kindercentrum Vogeltje
Kom hier kinderen van 4 tot 18 begeleiden in activiteiten die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren en geef ze zo een extra steuntje in de rug.
Creatief educatiecentrum
Liefde en persoonlijke aandacht zijn de speerpunten waarmee dit educatie- en activiteitencentrum kinderen uit probleemgezinnen helpt.