Sociale wetenschappen en culturele antropologie

Sociale-wetenschappen-en-culturele-antropologieVoor je studie psychologie, pedagogiek, maatschappelijk werk of andere sociale studie kun je stage lopen in Peru. Je leert de ontwikkeling van kinderen te observeren en onderzoeken, kinderen te begeleiden met psychosociale problemen en door een stage in een ontwikkelingsland te doen leer je de verschillen in zorg en opvang voor kinderen en leer je naast veel vaardigheden voor je studie ook persoonlijke vaardigheden. Voor een stage psychologie of pedagogiek zijn de volgende stageplekken beschikbaar.

Jeugdgevangenis

Cusco heeft een forensisch behandelcentrum/detentiecentrum voor jongeren waar jongens tot 18 jaar naar toe gaan wanneer zij zijn veroordeeld vanwege bijvoorbeeld diefstal of een geweldsdelict. Er komen ongeveer 80 jongens tussen de 14 en 18 jaar oud. Het doel van dit project is de jongens weer een tweede kans te geven op een goede toekomst zonder herhaling van overtreding van de wet. In de ochtend gaan de jongens naar school in de gevangenis, waar ze regulier onderwijs krijgen in vakken als rekenen, taal, biologie en ook Engels. Na de lunch volgen sommigen workshops op verschillende gebieden. Deze workshops zijn vooral gericht op het aanleren van een ambacht, zoals techniek, het maken van handwerk, repareren van schoenen, bewerken van hout en sport. Discipline en sociale vaardigheden zijn de focus van het project, waardoor er een goede sfeer heerst en het er gemoedelijk aan toe gaat. De jongens worden begeleid en opgevolgd door een psycholoog en een aantal sociaal werkers. Naar gelang de vorderingen van de jongens in hun sociaal gedrag, worden zij ingedeeld in één van de vier programma´s. Ze beginnen met het welkomsprogramma, en doorlopen daarna programma 1 t/m 3 waarin ze vorderingen maken op persoonlijk gebied, in sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, in ambachten en op het gebied van spel en recreatie.

stage psychologie

Creatief- en educatief centrum

Dit creatief educatiecentrum is er op gericht de ontwikkeling te stimuleren van kinderen in de basisschoolleeftijd van een arme wijk in Cusco. Deze kinderen komen in de middag, na school, naar dit project om in een veilige en liefdevolle omgeving met elkaar te spelen, verschillende vaardigheden te ontwikkelen en te leren over belangrijke normen en waarden. Het creatief educatiecentrum biedt workshops koken, computeren, muziek, dans, knutselen en Engels. Er zijn ook kringgesprekken over bepaalde thema’s en er is begeleiding van een psycholoog. De missie van het project is om de kinderen te leren praten over hun gevoelens en hen te leren dat geweld geen oplossing biedt voor problemen. Aan het eind van iedere dag hebben ze een kringgesprek, de cirkel der gevoelens. Tijdens deze activiteit kunnen de kinderen zelf onderwerpen aansnijden, zoals agressie, criminaliteit of de school.

10921647_866412456749337_1170917150136965866_o

Sterrenhuis

Het sterrenhuis is een tehuis voor ongeveer 20 kinderen met een verstandelijke of zintuiglijke handicap. De kinderen wonen in het tehuis omdat ze te vondeling zijn gelegd of de ouders niet voor hun kind konden zorgen. Er zijn grote verschillen in functioneren tussen de kinderen die er wonen. Sommige kinderen zijn ernstig verstandelijk beperkt en hebben niet leren praten. Andere kinderen zijn slechts doof en hebben een gemiddelde intelligentie of hebben een licht verstandelijke beperking en gaan naar school. Sommige kinderen hebben ook een lichamelijke aandoening.

Het project heeft weinig financiele middelen en veel hulp nodig. Het is geen gemakkelijk project om in te werken, omdat de gehandicapte kinderen veel aandacht vragen en veel hulp nodig hebben. Het project is op zoek naar stagiairs met ervaring in psychologie, pedagogiek of gehandicaptenzorg.

Verstandelijk-en-fysiek-beperkten

Peru heeft grote cultuurverschillen met Europa, maar ook binnen Peru heersen er verschillen in de cultuur, taal, gewoontes, financiele situatie en normen. De cultuur van de Peruanen is eeuwenoud en veel tradities stammen nog af van het Inca tijdperk.  In Peru worden er drie talen gesproken want naast het Spaans, wordt er ook Aymara en Quechua gesproken in de bergen en junglegebieden. Voor een afstudeeronderzoek kun je de cultuurverschillen in Peru of tussen Peru en Europa in kaart brengen. Onderwerpen waar je op in zou kunnen gaan zijn verschillen in de politieke situatie, het schoolsysteem, culturele normen en waarden en tradities.

Voor welke studies kun je stage lopen?

 • Psychologie, Pedagogiek, Sociaal maatschappelijk dienstverlener, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sociaal werker, culturele antropologie.

Welk niveau Spaans heb je nodig?

 • Je dient goed Spaans te kunnen spreken voor een stage psychologie of pedagogiek. Afhankelijk van je soort stage dient je niveau tussen B1 en B2 te liggen als je start met de stage. Om je Spaans op dit niveau te krijgen, kun je voorafgaand aan je stage in Peru Spaanse les volgen.

Wat organiseert Mijn Bestemming Peru?

 • Spaanse les op voorhand en/of tijdens je stage.
 • Coordinatie van de stage en plaatsing op de stageplek
 • Gereedmaken van je stagecontract
 • Stagebegeleider op je stageplek
 • Begeleiding van lokale coordinator Mijn Bestemming
 • Verblijf in een gastgezin of gedeeld appartement

Wat is de aanmeldprocedure?

 • Stuur ons een e-mail met je Engelstalige of Spaanstalige cv, je stage-richtlijnen van je opleiding en je eigen stage wensen wat betreft soort werk en duur van je stage.
 • Wij laten je weten welke stagemogelijkheden beschikbaar zijn.
 • Je krijgt een indicatie van de kosten van verblijf en eventuele Spaanse les. Mijn Bestemming rekent geen kosten voor het organiseren van de stage.
 • Via ons solliciteer je dan middels je cv en een motivatiebrief (Engels of Spaans) op een stage en daarbij vul je ons aanmeldformulier in.
 • Wij sturen je cv en motivatiebrief naar de stageplek.
 • Wanneer de stageplek je aanneemt, regelen we het contract en ontvang je van ons een factuur.