Onderwijs

Wil je in het buitenland stage lopen in het onderwijs? Je kunt aan de slag als leerkracht in een basisschool, speciale school of in een jeugdgevangenis. Omdat Engels leren steeds belangrijker wordt in Peru, is er veel behoefte aan docenten Engels, maar ook kun je denken aan sportlessen, muzieklessen, handvaardigheid, en vakken als rekenen en taal. Afhankelijk van je niveau Spaans kun je een onderwijsstage lopen in één van de projecten. Het is wel van belang in de gaten te houden dat de scholen in Peru vakantie hebben vanaf kerst tot maart.

Onderwijsstage op een basisschool

Neem een kijkje in het onderwijs in Peru en leer hoe het Peruaanse onderwijssysteem werkt, wat de verschillen zijn met het Nederlandse of Vlaamse onderwijs en oefen je pedagogische en didactische vaardigheden. Kinderen van 6 tot 11 uit verschillende buitenwijken van Cusco bezoeken deze school. Het is een publieke school, die dus wordt gefinancieerd door de overheid en voornamelijk wordt bezocht door kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Er zijn 2 of 3 klassen per leerjaar en er zitten 30 tot 35 kinderen in de klas. Er werken ongeveer 25 leerkrachten op de school.

onderwijsstage

Stage lopen bij de Kinderclub

De Kinderclub is een naschools educatief en recreatief centrum voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen uit een buitenwijk van Cusco komen hier na school naar toe om een fijne en veilig plek te hebben om te leren en te spelen. Deze kinderen groeien vaak op in gezinnen met armoede, alcoholproblemen of agressie. In dit project krijgen kinderen een heel breed aanbod van spel en onderwijs en worden de gezinnen betrokken middels ouderavonden over hygiene, gezond eten, opvoeding, etc. In dit project kun je een onderwijsstage lopen waarbij je veel ervaring opdoet in het aansturen en begeleiden van kinderen, in het geven van Engelse les aan kinderen en les in sport.

Untitled-1.jpg

Jeugdgevangenis

Cusco heeft een forensisch behandelcentrum/detentiecentrum voor jongeren waar jongens tot 18 jaar naar toe gaan wanneer zij zijn veroordeeld vanwege bijvoorbeeld diefstal of een geweldsdelict. Er komen ongeveer 80 jongens tussen de 14 en 18 jaar oud. Het doel van dit project is de jongens weer een tweede kans te geven op een goede toekomst zonder herhaling van overtreding van de wet. In de ochtend gaan de jongens naar school in de gevangenis, waar ze regulier onderwijs krijgen in vakken als rekenen, taal, biologie en ook Engels. Na de lunch volgen sommigen workshops op verschillende gebieden. Deze workshops zijn vooral gericht op het aanleren van een ambacht, zoals techniek, het maken van handwerk, repareren van schoenen, bewerken van hout en sport. Discipline en sociale vaardigheden zijn de focus van het project, waardoor er een goede sfeer heerst en het er gemoedelijk aan toe gaat. Naar gelang de vorderingen van de jongens in hun sociaal gedrag, worden zij ingedeeld in één van de vier programma´s. Ze beginnen met het welkomsprogramma, en doorlopen daarna programma 1 t/m 3 waarin ze vorderingen maken op persoonlijk gebied, in sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, in ambachten en op het gebied van spel en recreatie.

cusco_tallado

 

Voor welke studies kun je stage lopen?

 • Pabo, Pedagogiek, Onderwijskunde, Lerarenopleiding Engels, Sportopleiding,

Welk niveau Spaans heb je nodig?

 • Je dient goed Spaans te kunnen spreken voor een stage binnen het onderwijs. Afhankelijk van je soort stage dient je niveau tussen A2 en B2 te liggen als je start met de stage. Om je Spaans op dit niveau te krijgen, kun je voorafgaand aan je stage in Peru Spaanse les volgen.

Wat organiseert Mijn Bestemming Peru?

 • Spaanse les op voorhand en/of tijdens je stage.
 • Coordinatie van de stage en plaatsing op de stageplek
 • Gereedmaken van je stagecontract
 • Stagebegeleider op je stageplek
 • Begeleiding van lokale coordinator Mijn Bestemming
 • Verblijf in een gastgezin of gedeeld appartement

Wat is de aanmeldprocedure?

 • Stuur ons een e-mail met je Engelstalige of Spaanstalige cv, je stage-richtlijnen van je opleiding en je eigen stage wensen wat betreft soort werk en duur van je stage.
 • Wij laten je weten welke stagemogelijkheden beschikbaar zijn.
 • Je krijgt een indicatie van de kosten van verblijf en eventuele Spaanse les. Mijn Bestemming rekent geen kosten voor het organiseren van de stage.
 • Via ons solliciteer je dan middels je cv en een motivatiebrief (Engels of Spaans) op een stage en daarbij vul je ons aanmeldformulier in.
 • Wij sturen je cv en motivatiebrief naar de stageplek.
 • Wanneer de stageplek je aanneemt, regelen we het contract en ontvang je van ons een factuur.