Gezondheidszorg

stage gezondheidszorgLijkt het jou leerzaam om stage te lopen in een ontwikkelingsland en te ervaren hoe het is om dokter, verpleegkundige of fysiotherapeut te zijn in een Peru? In verschillende projecten en klinieken in Peru is er een grote behoefte aan studenten medicijnen, verloskunde, verpleegkunde, fysiotherapie etc. Je bent welkom om jouw theoretische deskundigheid in te zetten in klinieken of opvanghuizen voor gehandicapte kinderen en hier uitgebreid praktijkervaring op te doen. Als je het leuk en interessant vindt om eens de uitdaging aan te gaan met het werken in een kliniek of ziekenhuis dat onder andere omstandigheden werkt dan onze gezondheidszorg, dan is een stage fysiotherapie, verpleegkunde of co-schap in Peru zeker aan te raden! Breng je opgedane kennis in de praktijk en help kinderen en volwassenen met een lichamelijke handicap.

Revalidatiecentrum voor kinderen

Dit centrum voor revalidatie en rehabilitatie van kinderen en volwassenen werkt aan verbetering van de kwaliteit van leven en het bevorderen van de gezondheid. Met fysiotherapie, medicijnen en het geven van sociale bijstand wordt er gewerkt aan revalidatie. De afdeling waar de vrijwilligers werken is een revalidatiecentrum voor kinderen met hersenbeschadiging. De kinderen verblijven hier de hele week en gaan soms naar huis in het weekend. De meeste kinderen zitten in een rolstoel en sommige kinderen hebben ook eeen verstandelijke beperking. In dit project kun je een stage fysiotherapie of verzorging lopen. Naast de medische zorg kun je de kinderen met verschillende activiteiten helpen om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch vlak.

fysio

Tehuis voor mensen met een beperking

Dit katholieke tehuis is opgericht voor kinderen en volwassenen met een fysieke beperking. Deze mensen met een beperking wonen in het tehuis en krijgen er intensieve zorg. Het is een groot project met een goede infrastructuur. Sommige kinderen uit het project volgen speciaal onderwijs op een externe lokatie, maar andere kinderen zijn te beperkt om naar deze school te kunnen gaan en blijven de hele dag in het project. Het ene deel van het centrum is voor ongeveer 15 mentaal en fysiek beperkte kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Het andere gedeelte wordt bewoond door volwassenen waaronder ongeveer 13 jongens en mannen en ongeveer 18 dames met een fysieke of mentale beperking of handicap. Er werken o.a. een arts, een aantal verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het is hier mogelijk om een stage fysio- of ergotherapie te lopen, maar ook een stage verzorging, verpleegkunde of activiteitenbegeleiding is bijvoorbeeld mogelijk.

20140402_121621-900x418

Ziekenhuis

Voor je co-schap of stage verpleegkunde kun je werken in een ziekenhuis. Je loopt mee met een arts of verpleegkundige en doet ervaring op in verschillende medische handelingen en besprekingen van de patiënten. De stages kunnen op één specifieke afdeling georganiseerd worden, zoals op de afdeling chirurgie, of roulerend op verschillende afdelingen.

clinic

Bejaardentehuis

Deze organisatie is een gezamenlijk initiatief van de lokale overheid, de gemeenschap en de katholieke kerk. Het bejaardentehuis bestaat al ruim 25 jaar en biedt uitgebreide zorg voor ongeveer 240 ouderen in Cusco, die moreel, materieel en geestelijk zijn verwaarloosd. Het gaat dan om ouderen die geen familie meer hebben of die hun familie zijn kwijt geraakt door alcoholproblemen. Het tehuis heeft een brede infrastructuur met 2 gebouwen voor mannen, 2 gebouwen voor vrouwen, een eetkamer, een keuken, een sociale dienst, een psychologe, fysiotherapeut, tandheelkunde en verpleegkundigen. Op al deze gebieden kun je stage lopen in dit project.

Sociaal-Werk

Voor welke studies kun je stage lopen?

  • Geneeskunde, verpleegkunde, verzorging, fysiotherapie, ergotherapie

Welk niveau Spaans heb je nodig?

  • Je dient goed Spaans te kunnen spreken voor een stage binnen de gezondheidszorg. Afhankelijk van je soort stage dient je niveau tussen B1 en B2 te liggen als je start met de stage. Om je Spaans op dit niveau te krijgen, kun je voorafgaand aan je stage in Peru Spaanse les volgen.

Wat organiseert Mijn Bestemming Peru?

  • Spaanse les op voorhand en/of tijdens je stage.
  • Coordinatie van de stage en plaatsing op de stageplek
  • Gereedmaken van je stagecontract
  • Stagebegeleider op je stageplek
  • Begeleiding van lokale coordinator Mijn Bestemming
  • Verblijf in een gastgezin of gedeeld appartement

Wat is de aanmeldprocedure?

  • Stuur ons een e-mail met je Engelstalige of Spaanstalige cv, je stage-richtlijnen van je opleiding en je eigen stage wensen wat betreft soort werk en duur van je stage.
  • Wij laten je weten welke stagemogelijkheden beschikbaar zijn.
  • Je krijgt een indicatie van de kosten van verblijf en eventuele Spaanse les. Mijn Bestemming rekent geen kosten voor het organiseren van de stage.
  • Via ons solliciteer je dan middels je cv en een motivatiebrief (Engels of Spaans) op een stage en daarbij vul je ons aanmeldformulier in.
  • Wij sturen je cv en motivatiebrief naar de stageplek.
  • Wanneer de stageplek je aanneemt, regelen we het contract en ontvang je van ons een factuur.