Geschiedenis

Pre-Inca

De eerste inwoners van peru waren jagers en verzamelaars. Rond 5000 v. Chr. zijn de eerste dorpjes gebouwd. Deze groeiden uit tot steden. De oudste stad die bekend is, is Caral (3200 v.Chr.). De eerste cultuur met een grote invloed was de Chavin cultuur (1800 v. Chr.-300 v. Chr.). Ze ontwikkelden de handel,diverse gewassen, textiel, steenbewerking en metaalbewerking. De Chavin cultuur verloor haar macht en de daarop volgende 500 jaar waren er geen culturen met grote invloed of bijzondere prestaties. Van het jaar 100 tot 700 had je de Nazca en de Moche culturen. Beiden staan bekend om hun uitzonderlijke pottenbakerij. De Moche lieten ook een aantal piramides na en de Nazca gigantische tekeningen in de woestijn. Andere culturen die in die tijd opkwamen zijn de Lima, Tiahuanaco (Bolivia) en Gallinazo. De Huari zijn de eerste echte veroveraars in de Andes. De Huari zijn mischien minder bekend dan de Inca’s maar ze regeerden 4 keer zo lang (600-1000). De Huari waren militair sterk ontwikkeld. Ze namen de cultuur en godsdienst van de Tiahuanaco cultuur over. De belangrijkste god van de Tiahuanaco is Viracocha de schepper. De gebouwen van de Tiahuanaco zijn opgetrokken uit reuzachtige stenen die perfect passen. Het rijk van de Tiahuanaco/ Hauri omvatte een een groot deel van Peru en delen van Bolivia en Chili. Het rijk viel waarschijnlijk uiteen vanwege klimaatsreden. Er brak een nieuwe periode aan van kleinere zelfstandige gebieden waaronder ook de Chimu en de Kuelap.

INCA

Het Inca rijk bestond uiteindelijk minder dan een eeuw. De Inca’s waren een van de stammen in de Cusco vallei. Vanaf 1438 begon de groei van het koninkrijk dat uiteindelijk het grootste koninkrijk in de Andes zou worden. De Inca’s namen veel over uit eerdere beschavingen, zoals bouwkunst, godsdienst, belastingen en het administratieve systeem. Ook namen de Inca’s de cultuur van de door hun overwonnen gebieden in hun eigen cultuur op. De taal van de Inca’s, het Quechua, moest door elke onderdaan gesproken worden en is nu nog steeds één van de officiële talen van Peru. Het Inca-rijk was verdeeld in vier gebieden waarvan Collasuyo een groot deel van Peru, geheel Chili, een stukje Noord-Argentinië en het huidige Bolivia omvatte.

De Inca’s legden wegen aan en bouwden aquaducten, terrassen, forten en tempels. Ook ontstonden er grote steden in de vlaktes. Uiteindelijk zouden maar liefst 43 verschillende volken door de Inca’s onderworpen worden. In 1527 brak er echter een burgeroorlog uit binnen het Inca rijk. De twee broers Athualpha en Huascar hadden een machtstrijd. Veel mensen stierven in deze periode ook aan de pokken. Deze ziekte kwam vanuit Europa en de Inca’s hadden geen afweer tegen de pokken. Hierdoor was het Inca rijk ernstig verzwakt.

VEROVERING

Francisco Pizarro slaagde er in 1533 in om met een handjevol soldaten het Inca rijk te veroveren. De Spanjaarden hadden betere wapens, meer ervaring en ze konden rekenenen op de hulp van de lokale volken die tegen de Inca’s waren. Het leger van de Inca leider Athualpa was sterk, het bestond uit 80.000 personen. Maar door een list slaagde Pizarro erin de Inca Athualpha gevangen te nemen. Reeds gevangen genomen gaf Athualpha zijn troepen de opdracht om zijn broer Huascar om te brengen, maar uiteindelijk werd Athualpha zelf omgebracht door de Spanjaarden. De spanjaarden zetten vervolgens een andere Inca op de troon, Manco. Hij werkte enige tijd samen met de Spanjaarden maar viel ze vervolgens aan. In 1536 veroverde hij Cusco maar verloor het later weer aan de Spanjaarden. Manco en zijn opvolgers trokken zich terug in de bergen waar ze tenslotte in 1572 veroverd werden.

SPANJAARDEN & ONAFHANKELIJKHEID

Van 1542 tot 1824 werd Peru geregeerd door Spanje. Ze stichten een groot aantal steden waaronder de huidige hoofdstad Lima. Het Peruaanse volk kwam echter in 1821 in opstand tegen de Spanjaarden, wat in 1824 leidde tot een onafhankelijke republiek.